Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh – Top1Learn

Viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh – Top1Learn

Lễ hội Halloween là lễ hội hóa trang truyền thống ở các nước phương Tây. Nếu bạn đang cần viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy tham khảo bài viết sau đây của Top1Learn nhé!

1. Bố cục bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh

Trong bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh, chúng ta có thể triển khai ý theo những phần sau:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu chung về lễ hội Halloween

  • Nguồn gốc
  • Thời gian diễn ra
  • Cảm nhận chung của bạn về lễ hội Halloween

Phần 2: Nội dung chính: Kể/miêu tả về lễ hội Halloween

  • Các hoạt động chính trong lễ hội Halloween
  • Cách trang trí đường phố trong lễ hội Halloween
  • Điểm nổi bật, điểm khác biệt của lễ hội Halloween
  • Kỉ niệm của bạn trong ngày Halloween
  • Cảm nhận của bạn trong ngày Halloween

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại ý chính và nêu cảm nhận, hy vọng,… về lễ hội Halloween.

2. Từ vựng thường dùng để viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh, các bạn hãy đọc qua một số từ vựng liên quan đến lễ hội này trước nha. 

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Jack-o’-lantern /ʤæk/-/oʊ/-/ˈlæntərn/

đèn lồng bí ngô (quả bí ngô được chạm khắc và thắp sáng bên trong)

festival /ˈfɛstəvəl/ lễ hội
spirits /ˈspɪrɪts/ linh hồn
mask /mæsk/ mặt nạ
costume /kɑˈstum/ đồ hóa trang
skull /skʌl/ đầu lâu
skeleton /ˈskɛlətən/ bộ xương
disguise /dɪsˈgaɪz/ cải trang
prank /præŋk/ trò chơi khăm, dọa
haunted house /ˈhɔntəd/ /haʊs/ nhà bị ám
horror movie /ˈhɔrər/ /ˈmuvi/ phim kinh dị
pumpkin /ˈpʌmpkɪn/ bí ngô
bat /bæt/ dơi
vampire /ˈvæmpaɪr/ ma cà rồng
witch /wɪʧ/ phù thủy
mummy /ˈmʌmi/ xác ướp
to carve /tu/ /kɑrv/ khắc
to go trick or treating /tu/ /goʊ/ /trɪk/ /ɔr/ /ˈtritɪŋ/ đi chơi cho kẹo hay bị ghẹo

3. Mẫu bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh

Sau đây là hai đoạn văn mẫu viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh để bạn tham khảo và hoàn thiện bài viết của riêng mình. 

3.1. Đoạn văn mẫu viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh

Đoạn văn dưới đây giới thiệu một số nét chính về Halloween, bạn có thể xem và nhặt một số ý phù hợp cho bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh của mình nhé.

Đoạn văn mẫu:

Halloween is a festival which takes place on 31st October and we all know that it’s a very popular festival in Western countries. However, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. Over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. Therefore, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes, decorated their houses with things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them. In addition, on Halloween, children will go “trick or treating”, they go to many houses and ask for candies from adults. All in all, people have a great time together during the Halloween festival.

Dịch nghĩa:

Halloween là một lễ hội diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và chúng ta đều biết rằng đây là một lễ hội rất phổ biến ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, nó đang trở nên phổ biến ở các nước Châu Á như Việt Nam. Hơn 2000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm 31 tháng 10, những linh hồn ma quỷ đã đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để đến thế giới của người sống. Vì vậy, mọi người rất sợ hãi về điều này, họ đeo mặt nạ tự làm và trang phục đáng sợ, trang trí nhà  bằng những thứ như đèn lồng bí ngô, đầu lâu và bộ xương để ngụy trang khỏi các linh hồn để chúng không làm hại họ. Ngoài ra, vào ngày Halloween, trẻ em sẽ đi chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, chúng đến nhiều nhà và xin kẹo từ người lớn. Nhìn chung, mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lễ hội Halloween.

3.2. Đoạn văn mẫu viết về nơi đi chơi Halloween bằng tiếng Anh

Chúng ta có thể viết về các hoạt động, địa điểm mọi người thường ghé tới trong ngày lễ Halloween.

Đoạn văn mẫu:

Halloween, also known as All Hallows Eve, is associated with a number of activities. One of them is the practice of harmless pranks. Celebrants, especially children, wear masks and costumes for parties and for trick-or-treating go from house to house with the threat that they will pull a trick if they do not receive a treat, usually candy. They often disguise themselves as witches, vampires or mummies,… Another preferred activity is watching horror movies with families and friends at home. In addition, you can also join some Halloween costume parties or visit some haunted houses, the latter is only for brave people, honestly. During Halloween, I usually go out because I like the vibrant ambiance on the street. I love seeing people running around with jack-o-lanterns on their hands and a big smile on their face.

ảnviet ve le hoi halloween bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Halloween gắn liền với một số hoạt động. Một trong số đó là việc chơi những trò đùa dọa nhau vô hại. Những người tham dự lễ hội, đặc biệt là trẻ em, đeo mặt nạ và trang phục cho các bữa tiệc và cho việc chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, đi từ nhà này sang nhà khác với lời đe dọa rằng chúng sẽ giở trò nếu không nhận được món quà, thường là kẹo. Một hoạt động ưa thích khác là xem phim kinh dị với gia đình và bạn bè ở nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia một số bữa tiệc hóa trang Halloween hoặc ghé thăm một số ngôi nhà ma ám, hoạt động thứ hai chỉ dành cho những người dũng cảm thôi, thật sự đó. Trong lễ Halloween, tôi thường đi chơi vì tôi thích không khí sôi động trên đường phố. Tôi thích nhìn mọi người chạy xung quanh với những chiếc đèn lồng bí ngô trên tay và nụ cười tươi trên môi.

Trên đây, Top1Learn đã gợi ý bố cục cho bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh và mang đến cho các bạn một số đoạn văn mẫu tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ có một bài viết của riêng mình thật hay.

Top1Learn chúc các bạn học tập tốt!

TOP44 - top1copy.top1vietnam.vn
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart